یک رای جالب در خصوص الزام به تمکین زوجه که منجر به قرار عدم استماع گردیده است.استدلال قاضی بسیار جالب و قابل تامل است .

جهت انجام مشاوره یا هرگونه قرارداد وکالت با ما در تماس باشید.

موسسه حقوقی و داوری دادفران عدالت حامی تحت مدیریت وکیل پایه یک دادگستری

شماره تماس:۰۹۱۶۵۰۹۹۹۲۱