مجازات شهادت دروغ در رویه قضایی

استخدام شاهدان اجاره ای برای شهادت کذب در دادگاه اخیراً دیده شده است که شاهدان اجاره ای در جلوی  مجتمع ها. و ساختمان های قضایی به منظور انجام شهادت دروغ حاضر هستند در قبال مبالغ مختلفی بسته به نوع پرونده دریافت نموده.و حتی بعضا دیده شده که شاهدان اجاره‌ای برای به دست آوردن اموال و … ادامه خواندن مجازات شهادت دروغ در رویه قضایی